Giấy chứng nhận
 • Trung Quốc GUANGGU INC. Chứng chỉ
  Standard:ISO9001:2015
  Number:00118Q37902R0M/6100
  Issue Date:2018-08-02
  Expiry Date:2021-08-01
 • Trung Quốc GUANGGU INC. Chứng chỉ
  Standard:ISO14001:2015
  Number:00119E30994R0M/6100
  Issue Date:2019-04-10
  Expiry Date:2022-04-09
 • Trung Quốc GUANGGU INC. Chứng chỉ
  Standard:ISO45001:2018
  Number:00119S30735R0M/6100
  Issue Date:2019-04-10
  Expiry Date:2022-04-09
 • Trung Quốc GUANGGU INC. Chứng chỉ
  Standard:ISO9001:2015
  Number:CN00118Q37902R0M/6100
  Issue Date:2019-04-10
  Expiry Date:2021-08-01
QC Hồ sơ

Chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc của chất lượng đầu tiên.

Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo tỷ lệ đủ điều kiện lên đến 99,6%